Välkommen till Svenska kyrkan i Mönsterås och Fliseryd!

 

 Nytt kyrkoår - ny hemsida! Från och med 30/11 2018 kommer denna sida inte längre uppdateras. Vi hänvisar till vår nya sida

https://www.svenskakyrkan.se/monsteras-fliseryd

Välkommen att möta oss där i det nya!!

 

 

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE i Mönsterås-Fliseryds pastorat

100 % tv tjänst, tillträde snarast eller efter överenskommelse

Alla förekommande arbeten på kyrkogårdar och i våra fastigheter. Vi ser gärna att du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av växt- och grönytor

Tillstånd för trimmer, heta arbeten eller lift är meriterande. Körkort förutsättes.

Vid ordianrie samordnares ledighet ersätter du denne.

Viss inre tjänstgöring vid begravning eller andra tillfällen kan förekomma varför vi förutsätter medlemskap i Svenska Kyrkan.

Placering: Mönsterås – arbete i hela pastoratet.

Frågor om tjänsten besvaras av kyrkoherde Alf Johansson tfn 0499-491 95 eller samordnande vaktmästare Stefan Berkeby tfn 0499-491 85

Ansökan till:
MÖNSTERÅS-FLISERYDS PASTORAT
BOX 32
383 21  MÖNSTERÅS

Eller till

monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se

Tjänsten sökes senast 10/12 2018    Vi tillämpar provtjänstgöring 

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies