Välkommen till Svenska kyrkan i Mönsterås och Fliseryd!

 

I gemenskap med Gud, varandra och kristna över hela världen samlas vi varje söndag för att fira gudstjänst tillsammans. Veckan övriga dagar träffas människor i alla åldrar i våra församlingshem. Under fliken "Verksamhet" ser du vad vi erbjuder!

Måndag-Onsdag 8.30 är du välkommen att delta i vår morgonbön i Mönsterås församlingshem.

Välkommen att dela gemenskapen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 24/1 kl.18.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 25/1 kl.8.30
Mönsterås kyrka
Lördag 27/1 kl.13
Skogskapellet
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 27/1 kl.15
Skogskapellet
Dopgudstjänst Läs mer »
Söndag 28/1 kl.10
Mönsterås kyrka
Högmässa Läs mer »
Söndag 28/1 kl.16
Fliseryds kyrka
Högmässa Läs mer »
Söndag 28/1 kl.18.30
Mönsterås kyrka
Sinnesrogudstjänst Läs mer »
Onsdag 31/1 kl.18.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 1/2 kl.8.30
Mönsterås kyrka
Fredag 2/2 kl.13.15
Prästkullen
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies