Välkommen till Svenska kyrkan i Mönsterås och Fliseryd!

 

I gemenskap med Gud, varandra och kristna över hela världen samlas vi varje söndag för att fira gudstjänst tillsammans. Veckan övriga dagar träffas människor i alla åldrar i våra församlingshem. Under fliken "Verksamhet" ser du vad vi erbjuder!

Måndag-Onsdag 8.30 är du välkommen att delta i vår morgonbön i Mönsterås församlingshem.

Välkommen att dela gemenskapen!

 

VISITATION I PASTORATET

Domprost Thomas Petersson och stiftsadjunkt Gustav Lundborg kommer under tiden 10-12 april hålla visitation hos oss. Dvs besöka våra kyrkor, samtala med personal och ideella, fira gudstjänst och träffa församlingsbor.

 

Söndagen den 22 april hålls Visitationshögmässa och efterföljande stämma i Mönsterås. Start 10.00 i kyrkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 21/4 kl.13
Mönsterås kyrka
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 21/4 kl.15
Skogskapellet
Dopgudstjänst Läs mer »
Söndag 22/4 kl.10
Mönsterås kyrka
Visitationshögmässa Läs mer »
Onsdag 25/4 kl.13
Mönsterås församlingshem
Syförening Läs mer »
Onsdag 25/4 kl.18.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 26/4 kl.8.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 26/4 kl.9.
Mönsterås församlingshem
Corona + Venerabile Läs mer »
Lördag 28/4 kl.13
Mönsterås kyrka
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 28/4 kl.15
Mönsterås kyrka
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 28/4 kl.14
Åshaga
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies