Välkommen till Svenska kyrkan i Mönsterås och Fliseryd!

 

 Nytt kyrkoår - ny hemsida! Från och med 30/11 2018 kommer denna sida inte längre uppdateras. Vi hänvisar till vår nya sida

https://www.svenskakyrkan.se/monsteras-fliseryd

Välkommen att möta oss där i det nya!!

 

 

 

 

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies