Visitationshögmässa

Vox Nova, Vocalis och Fliseryds kyrkokör.

Efter högmässan följer lätt mingel-lunch i församlingshemmet och domprost Thomas Petersson redogör för vad han sett och hört under visitationen i pastoratet.

Lördag 20/10 kl.14
Åshaga
Lördag 20/10 kl.10
Fliseryds kyrka
Utställning Läs mer »
Söndag 21/10 kl.11
Fliseryds kyrka
Festhögmässa sammanlyst Läs mer »
Tisdag 23/10 kl.12
Fliseryds kyrka
Lunchmusik Läs mer »
Onsdag 24/10 kl.18.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 25/10 kl.8.30
Mönsterås kyrka
Lördag 27/10 kl.10
Fliseryds kyrka
Utställning Läs mer »
Lördag 27/10 kl.10
Skogskapellet
Lördag 27/10 kl.16
Skogskapellet
Helgsmålsbön Läs mer »
Lördag 27/10 kl.10.00-16.30
Skogskapellet
Retreatdag "Till förlåtelsens källor" Läs mer »
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies