Visitationshögmässa

Vox Nova, Vocalis och Fliseryds kyrkokör.

Efter högmässan följer lätt mingel-lunch i församlingshemmet och domprost Thomas Petersson redogör för vad han sett och hört under visitationen i pastoratet.

Lördag 21/4 kl.13
Mönsterås kyrka
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 21/4 kl.15
Skogskapellet
Dopgudstjänst Läs mer »
Söndag 22/4 kl.10
Mönsterås kyrka
Visitationshögmässa Läs mer »
Onsdag 25/4 kl.13
Mönsterås församlingshem
Syförening Läs mer »
Onsdag 25/4 kl.18.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 26/4 kl.8.30
Mönsterås kyrka
Torsdag 26/4 kl.9.
Mönsterås församlingshem
Corona + Venerabile Läs mer »
Lördag 28/4 kl.13
Mönsterås kyrka
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 28/4 kl.15
Mönsterås kyrka
Dopgudstjänst Läs mer »
Lördag 28/4 kl.14
Åshaga
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies