Visitationshögmässa

Vox Nova, Vocalis och Fliseryds kyrkokör.

Efter högmässan följer lätt mingel-lunch i församlingshemmet och domprost Thomas Petersson redogör för vad han sett och hört under visitationen i pastoratet.

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies