Kyrktaxi
Från och med 1 januari 2015 får du beställa kyrkskjuts via beställningscentralen/färdtjänst. Lämna in resekvitton till församlingssexp. för ersättning
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies