Konfirmander


Har du frågor?
Kontakta Anita 076-764 32 34, anita.manfred@svenskakyrkan.se
eller Stine 072-242 11 80, stine.jalnefur@svenskakyrkan.se
 

Terminskonfirmander

20/1         16.30-20.00 församlingshemmet Mönsterås

10/2         15.00-18.00 församlingshemmet Mönsterås

14/3         studiedag från skolan, vi åker på utflykt till Kalamr

27/3         18.30 - Mönsterås kyrka, påskspel

15/4         10.00-13.00 ca start Mönsterås kyrka

27-30 april läger i Visby

13 maj     10.00 konfirmation i Mönsterås kyrka

Sommarkonfirmander

 
 

Skeppsgården
Kapellet på Skeppsgården
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies