Konfirmander


Har du frågor?
Kontakta Anita 076-764 32 34, anita.manfred@svenskakyrkan.se
 

 

Sommarkonfirmander 2018

 

10/6         10.00 samling med föräldrar inför lägret. Start i kyrkan Mönsterås

25/6 - 6/7  Läger på Skeppsgården

7/7         11.00 repetition och redovisning

8/7         10.00   Högmässa med konfirmation  

 

KONFIRMAND 2018-19

SOMMARGRUPP (max 25 pers)

Ett antal träffar under terminerna som avslutas med ett två veckor långt läger v 26-27 2019
Konfirmation i början av juli

SÖNDAGSGRUPP

Vi träffas ungefär var tredje söndag och åker på ett helgläger per termin.
Konfirmation i maj

Glöm inte välja alternativ vid anmälan


 

Konfirmand 2018-19
Välkommen att anmäla dig! Glöm inte att ange om du vill vara sommarkonfirmand eller terminskonfirmand
Skeppsgården
Kapellet på Skeppsgården
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies