Om oss

Vi arbetar i församlingarna

 

Alf Johansson, kyrkoherde

0499-491 95,
070-271 55 86
alf.johansson@svenskakyrkan.se
 
Anton Jalnefur, komminister

Föräldraledig
Stine Jalnefur, komminister

0499-491 97
072-242 11 80
stine.jalnefur@svenskakyrkan.se
 
Kerstin Linderberg, kantor

0499-491 96,
070-672 46 09
kerstin.linderberg@svenskakyrkan.se
Margareta Wessel, kantor

0499-491 83,
076-525 82 26
margareta.wessel@svenskakyrkan.se
 
Hélène André, kantor

0499-491 81
072-536 83 77
helene.andre@svenskakyrkan.se
Nina Haglund, barnledare

0499-491 94,
072-213 05 62
nina.haglund@svenskakyrkan.se


 
Anita Manfred, pedagog

0499-491 87,
076-764 32 34
anita.manfred@svenskakyrkan.se
Marianne Engström, ekonom

0499-491 92
marianne.engstrom@svenskakyrkan.se 
 
Lena Johansson, kanslist

 0499-491 90   
lena.b.johansson@svenskakyrkan.se


Lars Aronsson, kanslipersonal

Tjänstledig
 
Stefan Berkeby arbetsledande vaktmästare och gravärenden

0499-491 85

stefan.berkeby@svenskakyrkan.se
Roland Axelsson, vaktmästare

0499-491 86
 
Jeanette Suomela. vaktmästare

 0499-491 84
Adam Berkeby, vaktmästare

 0499-491 88
 
Sylvia Mårtensson, Församlingsvärdinna

0499-491 98
Visa all personal
Barnledare
Församlingsvärdinna
Kanslipersonal
Kantor
Präster
Vaktmästeri

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies