Vår verksamhet

Både i Mönsterås och Fliseryd finns verksamhet för olika åldrar. Välj målgrupp bland rubrikerna ovan! Det viktigaste varje vecka är förstås söndagens gudstjänst, kl. 10 i Mönsterås och kl. 16 i Fliseryd.

Saknar du något i vår verksamhet? Kom gärna till oss med idéer!

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies