På äldreboendena

ÅSHAGA
Hösten 2017
Vi träffas för gudstjänst eller mässa lördagar kl. 14.00 följande datum:
Oktober - 7, 14 och 28
November - 11 och 25
December - 2, 16 och 23 


PRÄSTKULLEN
Hösten 2017
Vi träffas för andakt fredagar kl. 13.15 följande datum:
3 november
1 december
22 december

EKÅSA
Hösten 2017
Vi träffas för gudstjänst eller mässa fredagar kl. 15.00 följande datum:
Oktober - 20
November - 10
December - 1 och 22 


Välkomna!

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies