På äldreboendena

ÅSHAGA
Våren 2018
Vi träffas för gudstjänst eller mässa lördagar kl. 14.00 följande datum:
Januari - 13 och 20
Februari - 3, 10 och 17 
Mars - 3, 10, 17 och 29 (obs skärtorsdag)
April - 7, 14 och 28
Maj - 5, 12 och 26
Juni - 2, 9 och 30 


PRÄSTKULLEN
Våren 2018
Vi träffas för andakt fredagar kl. 13.15 följande datum:
2 februari
2 mars
4 maj
1 juni

EKÅSA
Våren 2018
Vi träffas för gudstjänst eller mässa fredagar kl. 15.00 följande datum:
Januari -12
Februari - 2 och 23
Mars - 16 och 29 (obs skärtorsdag)
April - 6 och 27
Maj - 18
Juni - 8 och 29
Juli - 20


Välkomna!

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies