Kyrkogårdar

I Mönsterås Fliseryds pastorat finns fyra begravningsplatser:

Mönsterås Gamla kyrkogård, Fliseryds Kyrkogård, Skogskyrkogården och Urnlunden vid Mönsterås kyrka.

I vår framtagna folder finns mer information om dem, våra lokaler för begravningsakt och våra gravskick.

På hemsidan hittar du under fliken Kyrkogårdar mer information om gravrätter, begravningsavgiften,

stensäkerhet, ordningsregler och skötselavtal.

Under fliken Om oss hittar du dessutom kontaktinformation till både administration och vaktmästare.

 

Svenska Kyrkan är lokalt ansvarig för all begravningsverksamhet.

Ansvaret delas på Ålems Församling och Mönsterås-Fliseryds Pastorat.

För den politiska styrningen i vårt pastorat finns ett särskilt utsett politiskt organ, Kyrkogårds- och begravningsutskottet som bereder frågor till Kyrkorådet.

I Utskottet är Christina Englund ordförande och här sitter som ledamöter Ann-Marie Wigren och Christina Lundqvist.

Även samordnande vaktmästare och kyrkoherden är adjungerade till utskottet.

Begravningsombud för Mönsterås-Fliseryds pastorat är Anita Karlsson.

Länk till http://www.monsteras.se/Kommuninformation/Kommunal-service/Begravningsombud

 

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies