Lokaluthyrning

För medlemmar i Svenska kyrkan tas ingen lokalhyra ut i anslutning till dop, vigsel eller begravning.
I övrigt gäller följande priser:

Församlingshemmet i Mönsterås
Stora salen
, kök ingår      800:- för upp till fyra timmar
                                      1200:- för fyra till åtta timmar
Endast ett mindre rum     400:- för upp till fyra timmar
                                       600:- för fyra till åtta timmar

Vid nyttjande av dator/projektor tillkommer 200:- per tillfälle

Alkohol får ej serveras (eller intas) i Mönsterås församlingshem


Församlingshemmet i Fliseryd
Stora salen
, kök ingår      800:- per tillfälle
Endast barnlokalen,
tillgång till kök för
tillagning av kaffe el. dyl.   400:- per tillfälle


Tallviken                          400:- för upp till åtta timmar
Den som hyr lokalen ansvarar för att lokalen städas och att möbler ställs i ordning.


För uthyrning till enskilda personer krävs medlemskap i Svenska kyrkan.
Hänsyn skall vid varje särskilt tillfälle tas till församlingarnas egna behov av lokalerna.
Mönsterås Fliseryds pastorat förbehåller sig rätten att vägra hyra ut lokal till organisation, förening
eller till enskild person med nationalsocialistisk inriktning eller som på annat sätt ställer sig bakom
nazismen eller annan extrem ideologi och/eller förmedlar ett rasistiskt, främlingsfientligt budskap
eller uppmanar till våldshandlingar. Beslut angående uthyrning fattas av kyrkoherden.

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies