Tjänster och avgifter

Tjänster och avgifter

Prislista 2018

Skötsel av gräsgrav.

Grundskötsel av gräsgrav 560:-

Grundskötselavtal innebär, utöver gräsklippning och trimning, iordningställande av rabatt med veckovis tillsyn samt planteringslåda med vattenmagasin. Tömning av vattenmagasin och byte av jord 1 gång/år

  • Sommarplantering kr. 170:-/år, t.ex. två isbegonior med front av tre alyssum

  • Vårplantering 170:-/år,  t.ex. sex penséer

  • Höstplantering 170:-/år,  t.ex. ljung med silverek

  • Vinterprydnad 110:-/år, t.ex. krans eller gravprydnad med granris

Total kostnad med samtliga planteringar på gräsgrav 1 180:-/år

Skötsel av grusgrav (kv 3-12) Mönsterås gamla kyrkogård

Grundskötsel av grusgrav 840:-

Grundskkötselavtal innebär, skyffling och rensning av ogräs i grusplan samt iordningställande av rabatt med veckovis tillsyn samt planteringslåda med vattenmagasin. Tömning av vattenmagasin och byte av jord 1 gång/år.

  • Sommarplantering kr. 170:-/år, t. ex två isbegonior med front av tre alyssum

  • Vårplantering 170:-/år, t. ex sex penséer

  • Höstplantering 170:-/år t.ex ljung med silverek

  • Vinterprydnad 110:-/år t.ex krans eller gravpydnad med granris

Total kostnad vid full skötsel grusgrav 1.460:-/år

Underarbete grusgrav

Plastfolie under gruset 1.170:-, Gäller vid tecknandet av nytt gravskötselavtal

Sommartillsyn

Man kan också välja att låta så in gravplatsen och endast ha gräs eller grus intill stenen. För detta uttages en engångs-kostnad a kronor 250:-.

Under perioden 1/4 - 31/10 kan man köpa tillsyn av gravplatsen. Det innebär att vi plockar bort vissna blommor i vas till en kostnad av 130:-/år

Betalning

Avtal kan tecknas enligt följande alternativ.

1. Löpande avtal med årlig faktura

2. Fasttidsavtal max treårsavtal.

3. För avtal på längre tid än tre år gäller avräkningsavtal – så länge inbetalda medel räcker, dock längst till och med gravrättstidens utgång.

Bevattningslåda

Pastoratet använder bevattningslådor med vattenmagasin av plast vid skötselgravar. Dessa finns även att köpa genom oss. De kostar 550:-

Askgravplats

Vid tecknande av Askgravplats ingår skötsel och tillsyn i gravplatsen.

Rätning av sten

Rätning av gravsten (lägre än 1,5 m) kostar 180:-.

Större stenar måste först bedömmas ifall vi kan hantera dem själva och debiteras i så fall efter tidsåtgång.

Rengöring av sten

Tvättning av sten lägre än 1,5 m kostar 150 :-

Tvättning av sten högre än 1,5 m kostar 250 :-

Dock gör vi inte ifyllnad av text på gravsten, utan hänvisar till Begravningsbyrå eller stenhuggeri.

Säkring av sten

Kyrkogårdsförvaltningen har för närvarande ingen möjlighet att hjälpa till med åtgärdandet av gravstenars säkring i mark. Vi föreslår att ni vänder er till något av de företag som brukar utföra arbeten på kyrkogården:

Alvinssons, 070-594 76 67

Edurus, 08-673 50 00

Emmaboda Stenhuggeri, 0471- 101 49

Entrema Gravstenssäkring, 070-555 59 08

Fonus Begravningsbyrå, 0499-135 35

Klassons Begravningsbyrå, 0499-446 12

RSE Entreprenad, 070-649 18 36

Smeden i Danerum, 070-946 07 48 

 

 Namn
Telefonnummer
E-post
Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies