Säkerhet

 

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

I vår församling arbetar kyrkogårdsförvaltningen med att tillämpa enhetliga rutiner när gravstenarnas säkerhet kontrolleras. Ett antal gravstenar ligger ner eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.

Anledning till att gravstenarna fortfarande ligger ner kan vara att:

  • kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har inte lyckats få kontakt.

    Vi uppmanar därför alla att besöka anhörigas gravplatser och ifall stenen ligger på marken, är åtgärdad på annat sätt eller märkt, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte åtgärdat gravstenen.

  • Kyrkogårdsförvaltningarna arbetar på olika sätt för att lösa problemet med osäkra gravstenar. Hos oss gäller följande:

    – Kyrkogårdsförvaltningen hänvisar till en eller flera stenfirmor.

    – Gravrättsinnehavare får på egen hand ombesörja åtgärd av gravstenen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas. Gravstenar som inte blivit åtgärdade inom ett halvår och som hindrar skötseln flyttas till förrådsförvaring.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Fakta: Gravstenssäkerhet
Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare anvisningar hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns också anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras.  En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

 

 

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies