Ordningsregler

 

ORDNINGSREGLER                                                                                    

Barn får inte utan tillsyn uppehålla sig på kyrkogården.

Hundar får inte släppas lösa på kyrkogården.

Vattenkannor och övriga lånade redskap skall efter användandet återställas på sina förvaringsplatser.

Papper, minneskransar, vissnade blommor och annat avfall sorteras i därför avsedda avfallsbehållare.

Blomstervaser skall placeras i anslutning till gravvården.

Vaser i glas, eller glasburkar, får inte användas av säkerhetsskäl.

Bilar, cyklar och andra fordon skall parkeras på därför avsedd plats utanför kyrkogården.

GRAVPLATS SKALL HÅLLAS I ORDNAT OCH VÄRDIGT SKICK.

Vid gravplats ordnande skall godkännande inhämtas hos Mönsterås-Fliseryds pastorat.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies