Anslagstavla

 

2016-10-20

SÖKNING AV GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen:

”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Hör av dig till expeditionen 0499-491 90

 

ÅTERLÄMNANDE AV GRAVRÄTTEN – INGEN VILL VARA GRAVRÄTTSINNEHAVARE

En gravrättsinnehavare kan när som helst under löpande gravrätt återlämna gravrätten till huvudmannen enligt 7 kap. 12§ första stycket begravningslagen. För detta kan blanketter FOR8013 användas.

Det kan också vara så att det inte finns någon som vill vara gravrättsinnehavare och då får gravrätten anses som återlämnad till huvudmannen.

 

GRAVRÄTTSTIDEN LÖPER UT

Om gravrättsinnehavaren inte vill förnya gravrätten när den gått ut innebär det att huvudmannen blir innehavare av gravrätten enligt 7 kap. 32§ begravningslagen.

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies