Välkommen till Svenska kyrkan i Mönsterås och Fliseryd!

 

I gemenskap med Gud, varandra och kristna över hela världen samlas vi varje söndag för att fira gudstjänst tillsammans. Veckan övriga dagar träffas människor i alla åldrar i våra församlingshem. Under fliken "Verksamhet" ser du vad vi erbjuder!

Måndag-Onsdag 8.30 är du välkommen att delta i vår morgonbön i Mönsterås församlingshem.

Välkommen att dela gemenskapen!

 

ANMÄL TILL KONFIRMATION UNDER FLIKEN VERKSAMHET

 

VI SÖKER VIKARIERANDE KOMMINISTER FRÅN SEPTEMBER MÅNAD OCH ETT ÅR FRAMÅT.
ALF JOHANSSON, KYRKOHERDE, BESVARAR FRÅGOR OM TJÄNSTEN: TEL 0499-49195
INTRESSEANMÄLAN TILL:

MÖNSTERÅS-FLISERYDS PASTORAT
BOX 32
383 21  MÖNSTERÅS

Eller till

monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies